Mark

Kritisk socialrapport försvann

1:35 min

Redan för över ett år sedan granskade Socialstyrelsen Marks socialtjänst, och kom då med mycket hård kritik - kritik som var nästan identisk med den nu under hösten. Men tillsynsrapporten försvann på kommunen och hittades aldrig - förrän nu.

 – Vi vet inte riktigt varför den (rapporten) kom bort. Det var först när Socialstyrelsen undrade varför vi inte svarat som det blev klart att rapporten försvunnit, säger Anita Lomander (S) ny ordförande i socialnämnden.

Det är därför först nu som socialnämnden tar upp rapporten, som nu dykt upp igen.

De brister som presenterades i den första rapporten påtalades återigen i den nya rapport som Socialstyrelsen kom med tidigare i år. Rapporten tar bland annat upp fallet med de två omplacerade fosterbarnen, som blivit en riksangelägenhet efter medias intensiva rapportering och även Uppdrag gransknings program.

Anita Lomander säger att mycket lidande kanske skulle kunnat ha undvikas om inte den första rapporten försvunnit.

Också KDs ledamot i nämnden, Inga-Maj Krüger, är bestört över att den första rapporten bara kunde försvinna.

– Man får ju en chock, papper skall inte försvinna - speciellt inte i sådana här sammanhang. Man kan också spekulera i hur sådant här kan försvinna - det är mycket allvarligt, säger Krüger.