FREDRIKSBERG

Möte om förorenat bruksområde

1:14 min

Länsstyrelsen och Ludvika kommun har bjudit in alla Fredriksbergsbor till en diskussion i kväll om vad som ska hända med det förorenade gamla bruksområdet på orten.

På mötet kommer man bland annat få tillfälle att höra vad miljöchefen i Ludvika, Göran Eriksson, tycker och tänker när det gäller området.

– Vi ska redovisa de undersökningar vi har gjort, och vi ska redovisa de åtgärdsalternativ som finns, och sedan ska då Fredriksbergsborna få säga sitt, säger Göran Eriksson.


Metaller och oljeföroreningar
Stina Pettersson är miljösamordnare vid Länsstyrelsen Dalarna, och hon säger att det finns föroreningar i marken och då medföljande risker med det.

– Framför allt är det metaller och oljeföroreningar, och givetvis då byggnaderna som är en risk i sig, berättar Stina Pettersson.


Åtgärda området
Nu behöver man 60 miljoner kronor för att städa upp i området.

– Vi vill åtgärda området och göras ofarligt, säger Göran Eriksson.

Ikväll klockan 18:00 i Fredriksbergs folkets hus är det möte om detta.

Dalanytt
dalanytt@sr.se