ISLAND

Icesave-skulden blir lindrigare än väntat

1:31 min

De isländska skattebetalarna ser ut att komma lindrigare undan än befarat när det gäller den stora så kallade Icesaveskulden till Storbritannien och Nederländerna. Tillgångarna i den kraschade, nu statsägda, banken som orsakade problemen beräknas kunna täcka stora delar av skulden.

Det var för två år sedan, hösten 2008, som isländska Landsbanki gick omkull i den stora bankkraschen. Massor av brittiska och holländska sparare förlorade sammanlagt omkring 40 miljarder svenska kronor som de satt in i bankens internettjänst Icesave.

Storbritannien och Nederländerna har ersatt spararna, men kräver nu Island på pengarna. Det avtal som förhandlades fram mellan länderna, om att betala tillbaka, förkastades i en folkomröstning i våras.

Skattebetalarna, som redan är hårt pressade av den ekonomiska krisen, ville inte ställa upp på den hårda avbetalningsplanen.

Men nu ser det ut som om de kan komma lindrigare undan. Enligt isländska pressuppgifter i dag är tillgångarna i Landsbankis konkursbo så stora att trycket på skattebetalarna kan minska avsevärt.

Av de omkring 40 miljarderna återstår då bara runt 5,5 miljarder att punga ut med.

Diskussioner med Storbritannien och Nederländerna om hur och när skulden skall betalas, pågår fortfarande och är så länge de inte är slutförda en osäkerhetsfaktor för Island.

Icesave-konflikten har gjort att regeringen har haft en del problem med att få de utländska lån som krävs för att landet skall återhämta sig.

Att tvisten får en lösning är ett villkor för det EU-medlemskap som Island ansökte om i somras. Det framgår klart av den rapport om Islands förhandlingar med unionen som EU-kommissionen presenterade i veckan.