Optimism på G20-möte att bekämpa obalans

1:34 min

I dag kom USA:s president Barack Obama med beskedet att G20-mötet kommer att leverera ett slutdokument som betonar att obalanserna ska minska mellan länder med stora underskott eller överskott i sin utrikeshandel.

Beskedet bidrar nu till en viss optimism att mötet inte ska landa i ett befarat misslyckande.

Utan att få samma genomslag som president Obama kom EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso med liknande tongångar, men det tolkades mest som ett allmänt pliktskyldigt uttalande.

– Alla stora ekonomier måste göra sin del för att uppnå en ombalansering. Vi måste utveckla och använda effektiva verktyg för att upptäcka, värdera och minska överdrivna obalanser, sa Barroso.

Orden kan jämföras med vad president Obama sa ett par timmar senare.

– Jag väntar mig att kommunikén får på plats en mekanism som spårar upp och uppmuntrar balansering och ekonomisk tillväxt, sa Obama.

Detta kan också öka chanserna att enas i andra frågor, till exempel när det gäller nya regler för banker och det finansiella systemet för att minska risken för nya kriser.

Här finns uppgifter om att kan bli hårdare regler för mycket stora banker som kan orsaka risker för det globala finanssystemet, och lite mildare hårda regler för mindre banker som bara kan vara risk för ett enskilt land.

Lättast att få en läpparnas bekännelse tycks vara att alla G20-länderna ska motverka handelshinder och protektionism

– Vi borde fortsätta bekämpa all sorts protektionism, säger EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.