Enköping

Enköpingsån förstärks mot vårfloder

Promenad- och cykelstråk intill vattendrag bör förstärkas och höjas. Det har räddningstjänsten och teknikförvaltningen i Enköping kommit fram till i sin utredning om hur översvämningar ska förebyggas.

För att klara rejäla vårfloder bör också de vallar som i dag omger delar av Enköpingsån förstärkas och i vissa fall höjas. De äldsta av skyddsvallarna är från 1930-talet.