Länet

20 finska vargar till Sverige

Den finska regeringen har gett klartecken till att flytta vuxna vargar från Finland till Sverige. Det framgår av ett yttrande till svenska Naturvårdsverket. De finska vargarna kan komma att ge nytt blod åt vargstammen i Örebro län.

Den finska riksdagen har beslutat att 20 vargar ska föras in i Sverige från Finland, antingen genom att hjälpa naturligt invandrade vargar eller genom att plantera ut vargar från den finsk/ryska stammen. Flytten av varg är tänkt att minska problemen med inavel i den skandinaviska vargstammen.

Den oro som finns för att en utplantering av vuxna vargar kan föra med sig sjukdomar, avfärdas av den finska regeringen. "Den finska stammen har inte visat någon risk för smittsamma sjukdomar", skriver regeringen.

Men någon flytt av vargvalpar vill Finlands regering inte se. Flera remissinstanser i Sverige har ju förordat detta för att minska sjukdomsriskerna, medan svenska forskare påpekat att överlevnadsmöjligheterna för valpar som släpps ut är betydligt sämre än för vuxna djur.

Svenska rovdjursföreningen är mycket kritisk till beslutet om utplantering av varg i Sverige, eftersom man anser att det skulle röra upp känslor som både förvärrar hoten mot vargstammen och undergräver trovärdigheten för rovdjurspolitiken. Istället menar man att den enda långsiktiga lösningen är att vargstammen tillåts växa utan utplantering.