Strandade förhandlingar om EU-budget

Förhandlingarna om 2011 års EU-budget har strandat. EU-länderna och EU-parlamentet har haft olika syn på hur mycket budgeten ska få öka.

Mwen det har också varit oenighet om parlamentet ska få igenom krav på mer inflytande i framtida budgetfrågor.

Förhandlingarna stupade trots att parlamentet var berett att gå med på EU-ländernas krav att bara öka budgeten med 2,9 procent, jämfört med 2010. Men EU-länderna var inte beredda att tillmötesgå parlamentets övriga krav.

SR/TT