Akademiska sjukhuset Uppsala

Oppositionen kräver aktion efter chefsavhopp

Efter att tre höga chefer på Akademiska sjukhuset i Uppsala inom en veckas tid berättat att de ska sluta, kräver nu Miljöpartiets oppositionslandstingsråd Johan Edstav att den politiska ledningen agerar.

Hur tänker du kring situationen på Akademiska sjukhuset?

Senast i går var det allmänpsykiatrins chef Kurt Memmert som berättade att han säger upp sig i protest efter bara tre månader. Johan Edstav kräver att den borgerliga ledningen reagerar efter alla avgångarna.

– Nu måste den politiska nivån gripa in. Vi måste få en politisk reform på hela sjukhuset när det är så många chefer som lämnar utifrån deras arbetsbelastning och när man tycker att man inte får något stöd från varken en politisk ledning eller sjukhusledningen så måste den politiska nivån gripa in här.

Ska man strukturera verksamheten mer eller skjuta till mer pengar?

– Det kanske är en analys som vi måste ta fram innan vi säger till hur ska det vara man kan inte bortse från något av det. Det är mycket möjligt att det på vissa områden behöver finnas mer resurser också

Den senaste veckan har varit en vecka fylld med chefsavhopp på Akademiska. Först ut var akutens verksamhetschef Urban Säfwenberg som sa upp sig på grund av ett som han ansåg ohållbart arbetsklimat på sjukhuset.

Sedan tillkännagavs sjukhuschefen Marie Beckman Suurkülas avgång, och så i går blev det känt att allmänpsykiatrins chef Kurt Memmert slutar efter bara tre månader. I hans fall i protest mot chefen för psykiatridivisionen Karin Norlén och mot den övriga ledningen på sjukhuset. "Jag upplever enorma systemfel på Akademiska och har förlorat förtroendet för ledningens förmåga att lösa dem" förkunnade Memmert.

Miljöpartiets Johan Edstav tycker att den politiska ledningen bör göra en analys så att resurserna till olika verksamheter räcker till för de uppdrag man gett dem, en sådan.  Och en sådanöverensstämmelse efterlyses också av Kurt Memmert.

 Så här svarar Ludvig Larsson, landstingsråd för Folkpartiet, på det

– Han får det att låta väldigt dramatiskt men den typen av analyser är klart att vi kommer att bidra med från politiskt håll. Det är också därfär vi också från årsskiftet inrättar en särskild produktionsstyrelse, för att vi ska ha en tydligare politisk styrning och ansvar men framförallt en bättre dialog mellan verksamheterna och den politiska ledningen.