Örnsköldsvik

Dement glömdes på toaletten - igen

Ännu en gång har det hänt att en dement person på ett boende i Örnsköldsvik glömts på toaletten av sina vårdare och upptäckts först några timmar senare.

Det senaste fallet, som nu Lex Sarah-anmälts, skedde i september i år.  Det är det tredje fallet i kommunen, enligt Allehanda Media.

Vårdtagarna har inte i något av fallen tagit någon större skada av händelserna.

Efter det inträffade har man på boendet också haft en genomgång med personalen.