Östersund

Winberg vill se ny S-ledning

7:21 min

Förra vice statsministern Margareta Winberg tar nu till orda om krisen inom socialdemokratin. Margareta Winberg förespråkar en grundlig ommöblering i högsta partitoppen och säger att hon har flera möjliga nya namn.

Margareta Winberg säger att:

– Det bör bytas ut en del människor och partiet behöver en ny ledning.

Hon vill däremot inte precisera eller nämna några namn.

Winberg är bland annat kritisk till att socialdemokraterna tycks ha lämnat tolkningsföreträde i ekonomiska frågor till moderaterna och att man helt överlåtit till miljöpartiet att föra talan i miljöfrågor för de röd-gröna.