BORÅS

SÄS lämnar vårdfall till granskning

Södra Älvsborgs Sjukhus har anmält två händelser till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Det ena fallet gäller en patient som väntade på operation efter ett olycksfall. För att lindra smärtorna fick patienten morfin men med en betydligt högre styrka än normalt.

Det andra fallet gäller en gravid kvinna som kom in för att sätta igång förlossningen, till en början fanns indikationer på att barnet inte mådde bra men resterande kontroller visade på att allt var okej. Barnet avled dock senare.