Bombhotet mot Göteborg

"I dagsläget inget akut hot"

2:33 min

Det finns fortfarande många frågetecken kring hotbilden och bombhotet mot Göteborg för två veckor sedan. Fortfarande anses uppfigterna vara trovärdiga och det pågår utredning, men hotet är inte längre akut.

– Vi har i dagsläget inget akut hot som vi bedömer det. Det hade vi den fredagkvällen och den helgen och vi bedömer att vi inte har det nu, säger Sven Alhbin, biträdande chef för länskriminalpolisen.

Polisen anser fortfarande att den information man fått om en bomb är trovärdigt och man kan inte förkasta den. Därför jobbar man vidare med utredningen. Man försöker nu hitta andra vägar för att nå eventuella gärningsmän och misstänkta personer.

Finns hotet kvar om allmänfarlig ödeläggelse?

– Vi fick information som vi bedömer som seriös, vi kan inte avfärda den i dag heller, säger Sven Alhbin.

Västekot