Skåne

Hjälp till synskadade sparas in

Allt fler skånska kommuner slutar med sina så kallade syninstruktörer som hjälper synskadade i hemmet. Synskadades riksförbund, SRF, i Skåne räknar med att högst en tredjedel av de skånska kommunerna har den här tjänsten numera.

– När jag började som ombudsman 1996 hade minst två tredjedelar av de skånska kommunerna en eller flera sådana här tjänster, nu är det högst en tredjedel, säger Jonas Pettersson som är ombudsman på SRF i Skåne. 

Han tycker att allt färre synskadade får den hjälp de behöver i Skåne. När kommunerna måste spara så är det här en tjänst som man ofta skär in på. 

– Det är trist att man inte inser vad man kan vinna på att ha tjänsten. Både rent ekonomiskt i kommunen men också för de medborgare som behöver den här servicen och det här stödet. 

Syninstruktörerna hjälper synskadade med besök till läkare eller syncentral och med nödvändiga hjälpmedel i hemmet. De är med och tränar förflyttning både inom- och utomhus och finns som ett stöd för den som behöver det. Det kan spara samhället pengar i längden menar, Jonas Pettersson. 

Men allt fler kommuner väljer bort den här tjänsten. I till l exempel Lomma kommun tar man istället hjälp av hemtjänsten när det behövs. 

– När behovet finns ser vi till att den hemtjänstpersonal som är i kontakt med en person som behöver den typen av hjälp får kompetens för det, säger Margareta Kjellvestad som är verksamhetschef för handikapp- och LSS-frågor i Lomma kommun. 

– Vi har tidigare haft syninstruktörer men behovet var och är inte så stort att det går att motivera att vi skulle ha en syninstruktör. 

Men det finns ingen risk för att de personer som har en synnedsättning hamnar i kläm? 

- Nej, inte hos oss. Inte i Lomma kommun. 

Är det inte rimligt att kommuner, om de måste spara, slår ihop den här tjänsten med andra? 

- Det kan vara rimligt att lägga ihop tjänsterna men en förutsättning för att det ska fungera är att man får en specilautbildning eller fortbildning som är relevant, annars kommer det aldrig att fungera, säger Jonas Pettersson på SRF i Skåne. 

- Men om det är så att man tycker att underlaget inte är tillräckligt i en liten kommun så kan man ju faktiskt också samarbeta med kommunerna som ligger intill.