Karlskrona

Otydliga regler ska skärpas

1:19 min

Den högst politiskt ansvariga för gymnasiet i Karlskrona kräver nu att det tas fram regler för hur elever på Törnströmska gymnasiet ska kunna anlitas för olika jobb.

– Det är viktigt att det finns ett tydligt regelverk som styr upp, säger Ann-Louise Trulsson (M) som är ordförande i utbildningsnämnden i Karlskrona.

Elever på skolan har utfört olika arbeten som att bygga garage och anlägga skolgård medan de som anlitat eleverna bara har behövt betala materialkostnaden.

Osund konkurens
De som använt sig av eleverna har inte brutit mot några regler men företagare har framfört kritik om att det här är osund konkurrens.

Men Carina Centrén, som är regionchef på Svenskt näringsliv sydost säger att de är måna om att eleverna får praktik innan de ska gå ut i arbetslivet.

Regler styrs upp
Och hon är belåten med svaret från Ann-Louise Trulsson om att reglerna nu ska styras upp.

– Jag är nöjd med att frågan blivit lyft och att man ska se över verksamheten och sätta ner en policy och strategi om hur man ska hantera det här framöver, säger hon.

Jenny Lindeborg
jenny.lindeborg@sr.se

Andrea Jilder
andrea.jilder@sr.se