Sextekariya beyankirina momsê zêde dibe

Sextekariya di sektora restorantan de bi rêbaz û metodên nû berdewam e. Piştî ku Daîreya Bac, Skatteverket, li ser hemû restorantan sîstemên nû yên kasayê ferz kir, sextekariyên bi manîpulasyona kasayan hema hema bi dawî bûn.

Lê niha gelek ji restorantan bi sextekariya baca bikaranînê (Moms) re, hewl didin pare bidin alî. Bi ya Daîreya Bacê ew xwarina ku li restorantê tê xwarin weke xwarina ku ji derve re hatiye firotin têne qeydkirin. Moms a ji bo xwarina li hundirê restorantê sedî 25 e, lê ji bo xwarina ji derve re tê firotin tenê sedî 12 ye.

Daîreya Bacê ji televizyona Swêdê re dide zanîn ku wan niha rêbazên nû dîtine ku karibin wan sextekariyên nû yên bi momsê re jî aşkera bikin.