Kommentar: Sahlin har retat upp många

2:01 min

En av de viktigaste uppgifterna för en socialdemokratisk partiledare är att hålla ihop partiet - men nu går splittringen och maktstriden ända in i den innersta cirkeln, det verkställande utskottet.

Samtal med flera personer ger bilden av ledande företrädare som bekämpar varandra och som samlar och räknar stöd för att kunna behålla sina uppdrag.

Partiledaren Mona Sahlin, partisekreteraren Ibrahim Baylan, Ylva Johansson, nu med ansvar för jobbpolitiken, och Thomas Östros, ansvarig för den ekonomiska politiken, är alla ifrågasatta.

Partiledaren Mona Sahlin har också retat upp delar av sin partistyrelse och distriktsledning, genom att, utan att diskutera med dem först, fatta beslutet att hela ledningen ska ställa sina platser till förfogande.

Mona Sahlins offentliga örfil till valanalysgruppens ordförande Morgan Johansson och Johanssons återhållna vrede i det korrekta svaret, faller också utanför den socialdemokratiska traditionen av partiledarens ansträngningar att hålla ihop partiet.

Politiken då?

På Mona Sahlin låter det som att hon förbereder sig för att utmana partiets vänsterfalang i det så kallade linjetal som väntar på det stora partimöte som är inkallat till i början av december - förtroenderådet.

Hon har till exempel talat om att skattedebatten handlat för mycket bara om fördelningspolitik och att hennes parti behöver en djupare debatt om medborgarnas valfrihet.

Om Mona Sahlin bedömer att hennes stöd är så starkt att hon kan föreslå en kraftig och kontroversiell förändring av politiken återstår att se - men det skulle i så fall innebära att hon inte sätter sammanhållningen i partiet i första hand.

Hon inledde sin tid som partiledare med att utmana ett förtroenderåd - då om skolpolitiken. Då ställde hon i praktiken kabinettsfråga på att få partiet med sig.

Den spännande frågan är om hon vill ta risken att göra det igen.