Politiker ska pröva valresultatet

Valprövningsnämnden, som ska avgöra om någon del av valet i september ska göras om, består till stor del av representanter för partier som berörs av beslutet. Därmed kan en jävssituation uppstå.

Frågan är om de fattar sina beslut helt oberoende av hur de påverkar de egna partierna eller om de kan misstänkas vara jäviga.

– Ja, det finns ju en inbyggd risk i det systemet, och den är ju helt enkelt att man röstar efter partibok och inte efter fakta i målet. Så om man ser en uppenbar möjlighet för det ena blocket att kanske plocka upp ett mandat någonstans så finns det risk för att de som företräder det blocket röstar för omval, medan de som företräder det andra blocket röstar för att resultatet fastställs, säger Jan Teorell, docent i statsvetenskap i Lund.

På onsdag börjar Valprövningsnämnden behandla 120 överklaganden av riksdagsvalet och överklaganden av kommunal- och landstingsval. Ett ärende handlar om huruvida felaktigt ogiltigförklarade röstsedlar i Arvika ska göra att riksdagsvalet i Värmland görs om, eftersom det hängde på ett hår att Folkpartiet skulle fått ytterligare ett mandat. En annan fråga är hur 200 förtidsröster som aldrig skickades från Halmstad kan ha påverkat olika val.

I valprövningsnämnden sitter tre socialdemokrater, två moderater och en centerpartist, alla med koppling till riksdagen och dessutom en jurist som ordförande. Thomas Bull, professor i konstitutionell rätt, är i tveksam till sammansättningen.

– De ärenden som valprövningsnämnden normalt har att pröva gör väl antagligen att den där sammansättningen inte känns så besvärlig om det handlar om att ett litet lokalt parti eventuellt har fått felräknade röster. I det här sammanhanget handlar det om att hela riksdagsvalet kan påverkas och då känns ju den här kopplingen mellan ledamöterna och riksdagen som lite mer känslig än vad man tänkt på tidigare, säger han.

Fram till 1975 avgjorde Högsta domstolen sådana här tvister. Jan Teorell, som historiskt studerat valöverklaganden, tror att det vore bättre om jurister avgjorde tvisterna:

– Man kan aldrig vara säker på att de är helt neutrala, men man kan vara helt säker på att de är mer neutrala än politiker och avsevärt mycket mer neutrala också, särskilt i ett system som det svenska där de inte är politiskt tillsatta, säger han.

Thomas Bull förespråkar en nämnd med betrodda representanter från olika samhällsskikt. Men statsvetarprofessorn Bo Rothstein tror ändå att det är bättre med politiker än jurister i valprövningsnämnden, eftersom juristerna ändå påverkas av politiken.

Moderaten och tidigare riksdagsledamoten Karin Falkmer, som sitter i valprövningsnämnden, ser ingen risk för jäv - då ledamöterna, enligt henne, brukar vara eniga i sina beslut.

– Jag tycker inte att det är några problem för vi arbetar inte partipolitiskt i valprövningsnämnden, utan i valprövningsnämnden är det juridiken som gäller och bestämmer.