Katrineholm/Flen/vingåker

Kommuner krävs på miljonbelopp

Restauranggrossisten Servera låter nu stämma Katrineholms, Flens, och Vingåkers kommuner för brott mot lagen om offentlig upphandling, LOU. Servera kräver nära en miljon kronor i skadestånd av kommunerna.

Företaget ville för ett par år sedan vara med och tävla om att leverera mat till de tre kommunerna, men fann att vissa av kraven i upphandlingen var omöjliga att uppfylla.

De två andra bolag, som tävlade om uppdraget med Servera, kom fram till samma sak och inget av dem lämnade något anbud.

Då bjöd Katrineholms kommun, som skötte upphandlingen, två av intressenterna till förhandlingar, men lämnade Servera utanför.

I de här förhandlingarna kom många av de villkor som fanns med i upphandlingen att ändras, däribland samtliga de punkter, som Servera ifrågasatte.

Förvaltningsrätten har redan i en dom slagit fast att upphandlingen inte gått rätt till. Och när så är fallet är den drabbade parten berättigad till skadestånd.

Servera har nu därför stämt kommunerna på den vinst, som skulle ha uppstått om företaget hade fått uppdraget. Och vinsten har man beräknat till drygt 880 000 kronor.

Reino Helin
reino.heling@sr.se