Ekots lördagsintervju

Stoltenberg: Inget nytt klimatavtal i Cancún

Den norske statsministern Jens Stoltenberg är en av nyckelpersonerna i förberedelserna för den stora klimatkonferensen i Cancún i Mexiko. Stoltenberg har lett den arbetsgrupp som tagit fram förslag till hur utvecklingsländernas klimatåtgärder ska betalas. Det kanske mest kontroversiella förslaget är en skatt på flygresor.

Enligt Stoltenberg skulle en flygskatt ha flera fördelar.

– Det är en viktig finansieringskälla och det har en dubbel positiv effekt. Det bidrar till att reducera utsläppen från flygtrafiken och dessutom skaffar vi pengar som vi kan använda till att reducera utsläppen, säger Jens Stoltenberg.

I den grupp som Jens Stoltenberg har lett tillsammans med Etiopiens premiärminister Meles Zenawi finns namn som den brittiske ekonomiprofessorn Nicholas Stern, Barack Obamas medarbetare Larry Summers och finansmannen George Soros.

Deras uppgift har varit att lösa det som många betraktar som den viktigaste knäckfrågan för att åstadkomma ett internationellt klimatavtal, nämligen hur klimatåtgärderna ska betalas.

När inte staterna själva vill betala krävs nya internationella skatter på bland annat flyg- och båttransporter, säger Stoltenberg.

– Miljöproblemen är så stora att vi inte kan finansiera allt via statsbudgetarna. Vi behöver de pengarna till skola, till vård, till viktiga uppdrag. Vi måste försöka skaffa andra pengar till nya klimatuppdrag.

Mötet i Cancún kommer inte att uppnå ett nytt internationellt klimatavtal, konstaterar Jens Stoltenberg. Men han hoppas att hans finansieringsförslag ska kunna antas och bli en av de viktigaste byggstenarna i ett kommande avtal.

Samtidigt menar Stoltenberg att utsikterna för internationell enighet om klimatet försämrats ytterligare efter det amerikanska kongressvalet, där de som är motståndare till starka klimatåtaganden gick framåt.