Stark krona problematisk för sågverksbranschen

Den stora efterfrågan på sågade trävaror har brutits och exempelvis skogsjätten Södra har beslutat att stänga alla sina tio sågverk några veckor kring jul och nyår för att inte lagren ska bli för stora.

– Under den kraftiga nedgången i byggandet i samband med finanskrisen fick Sverige en fördel tack vare den svaga kronan. Vi kunde ta marknadsandelar och hade en hög produktionstakt genom hela krisen, säger Peter Nilsson, vd för Södra Timber.

– Den fördelen är borta i dag eftersom kronan stärkts och vi har inte längre någon konkurrensfördel gentemot Finland, Tyskland och Österrike som är våra större konkurrenter.

Trots finanskris och ekonomisk oro har det ändå gått ganska bra för den svenska sågverksbranschen. Men när nu kronan blivit allt starkare så har den trenden vänt och konkurrensfördelen är nu borta.

För att inte bli stående med för stora lager så passar därför Södra på att stänga sina tio sågverk under två och en halv vecka kring jul och nyår.

– Det är en tillbakagång till ett mera normalt läge och i samband med att vi tappat marknadsandelar tvingas vi nu anpassa produktionen efter en något lägre efterfrågan.

Även flera privata sågverk överväger samma sak, enligt Henrik Asplund på organisationen Såg i Syd.

Men även om branschen hoppas på att svackan inte ska bli så långvarig kan inte Peter Nilsson på Södra Timber utesluta fler åtgärder.

– Vi kan inte utesluta att vi kommer bromsa produktionen ytterligare i vår, men ser vi från sommaren och framåt ser vi förhållandevis positivt på det.

För skogsägarna har efterfrågan den senaste tiden gett allt bättre betalt för skogen, frågan är vad som då händer med priserna nu.

– Vi får se vad som händer med råvarupriserna. Det viktigaste för oss är att vi har balans i efterfrågan och utbud.