Eskilstuna säljer tomträtter

Eskilstuna kommun erbjuder drygt 100 fastighetsägare att friköpa sina tomträtter för flerbostadshus.
Erbjudandet gäller också 84 tomträtter för industrier, enligt ett förslag till kommunsstyrelsen. Marktaxeringsvärdet beräknas till 205 miljoner kronor. Tidigare har drygt 2000 småhusägare fått erbjudande om att få köpa loss sina tomträtter till halva marktaxeringsvärdet. Den utförsäljningen pågår. De nu aktuella fastigheterna ska värderas i varje enskilt fall, säger fastighetschefen Leif Lundborg.