Lund

Lundensisk genbank blir nationell

1:53 min

Sverige blir först i världen med att få en nationell genbank för hjärtinfarktpatienter. Projektet och kartläggningen startades i Lund och byggs nu ut till resten av landet. Genbanken kommer att förbättra eftervården och minska riskerna för läkemedelsbiverkningar.

– Vi kan identifiera patienter som har hög risk och som behöver intensifierad behandling, vi kan se vilka patienter som har nytta av vissa behandlingar och vilka som inte har nytta av andra behandlingar, säger David Erlinge, professor i kardiologi.

Det handlar om att ge rätt behandling från början och en hjärtinfarktpatients genuppsättning kan ge svar på viktiga frågor. Redan i dag vet man att 30 procent av alla infarktpatienter bär på en genvariation som gör att det inte har någon nytta av de vanligaste blodförtunnande medicinerna.

– Så vi kan i princip i dag ta ett prov och tala om att "du kommer inte att ha någon större nytta av det här läkemedlet" hos 30 procent av patienterna, säger David Erlinge.

Varje år får 20 000 personer hjärtinfarkt i Sverige, och trots bättre behandlingsmetoder är fortfarande hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken. Genbanken som nu byggs upp kommer också att kunna ge svar på vilka patienter som kommer drabbas av biverkningar.

– Det är väldigt vanligt med biverkningar, och det är väldigt vanligt att patienter inte tar sina mediciner där hemma, även om de inte alltid talar om det för doktorn. Om man då tydligt kan säga att det här är det viktigaste för dig att ta – de här och de här kanske du inte behöver ta, så kanske man kan öka det här att patienterna verkligen tar sina mediciner, säger David Erlinge.

Hittills har man analyserat elva av de viktigaste genvarianterna för att drabbas av hjärtinfarkt och det som förvånat forskarna är att man hittade varianterna i det man tidigare kallade för skräp-DNA, det vill säga DNA som man inte trodde hade någon betydelse för sjukdomsutveckling.

– Tydligen är de här tysta områdena, som man kallar genöknar, väldigt aktiva och väldigt viktiga för sjukdomsutveckling, säger David Erlinge.

Den nationella genbanken byggs upp genom att hjärtinfarktpatienter lämnar ett blodprov, och genbanken kommer att kopplas till så kallade uppföljningsregister.

– Det gör att man skulle kunna studera alla svenskar som drabbats av hjärtinfarkt och på sikt ge dem bättre behandling, säger David Erlinge.