Skolinspektionen:

Barn i särskola kan vara felplacerade

Flera av de barn som går i särskolan har inte blivit tillräckligt utredda av sin kommun innan de placerades där. Det är Skolinspektionen som har gjort en granskning av särskoleplaceringar och nu kritiserar man sju kommuner som har brustit.

Ann-Marie Begler, som är generaldirektör för Skolinspektionen, ser allvarligt på att kommunerna slarvar.

– Jag tycker att det är väldigt allvarligt att kommuner inte har skött det de är skyldiga att göra. Det är ett stort rättssäkerhetsproblem. Det betyder så mycket för barns framtid, det här är något som kommunerna bör vara väldigt noggranna med, säger hon.

Det gäller barn som har en utvecklingsstörning och som har rätt att gå i särskola.

Innan ett beslut om särskoleplacering tas ska kommunen utreda noggrant om det verkligen är rätt med en sådan placering, eller om barnet ska gå i grundskola istället, då med särskilt stöd.

Nu när Skolinspektionen har tittat närmare på kommunernas hantering har de hittat många brister.

Skolinspektionen pekar ut sju kommuner som måste komplettera eller göra om alla utredningar. Det är Uddevalla, Vimmerby, Högsby, Helsingborg, Sävsjö, Malung-Sälen och Kramfors.

Sammanlagt gäller det 93 barn i de sju kommunerna.

Skolinspektionens kritik kan leda till att barn som nu går i särskolan istället får flytta över till grundskolan.

Kramfors är en av de kommuner som Skolinspektionen pekar ut. Ansvarig för frågorna där är Gudrun Sjödin, socialdemokrat och ordförande för barn-, kultur- och utbildningsnämnden.

Hon känner vare sig till kritiken, eller att det funnit brister i deras utredningar.

– Jag har inte sett själv vad de har skrivit för något. Vi har haft sådana här utredningar från Skolverket tidigare och revision och sådant. Det är bra på sitt sätt, för då vet vi vilka förbättringar vi måste göra, säger hon.

Inte heller Krister Torenfält, centerpartist och ordförande för barn- och ungdomsnämnden i Vimmerby kommun, känner till Skolinspektionens kritik.

– Det kan vara svårt för en fritidspolitiker att se vad som är rätt och fel. Vi deltar inte i de här granskningarna. Jag måste titta på och se vad de har anmärkt på och hur det har gått till och se var nämnden i så fall har brustit, säger Krister Torenfält, centerpartist och ordförande för barn- och ungdomsnämnden i Vimmerby kommun.