Gnesta

Uteblivna stödåtgärder kostar

Socialstyrelsen kräver nu en särskild straffavgift på runt 195 000 kronor av Gnesta kommun för att kommunen inte i rimlig tid satt in stödåtgärder för en tonårig i en familj där det fanns psykisk sjukdom.

Beslut om bistånd togs visserligen, och kontakt togs också med den särskilda stödgruppen Cumulus. Men mer blev det inte. Kommunen motiverar det med att Cumulus inte hade någon verksamhet för den aktuella åldersgruppen. 

Menvarken det eller den långa handläggningstiden på 16 månader är godtagbara enligt Socialstyrelsen.