Uddevalla

"Vår förbannade skyldighet"

Efter att Skolinspektionen uppmärksammat slarv i Uddevallas hantering av särskoleelever säger Magnus Jacobsson (kd) att eventuella fel ska rättas till omedelbart.

– Det är vår förbannade skyldighet att säkerställa rättssäkerheten.

Ann-Marie Begler, som är generaldirektör för Skolinspektionen, ser allvarligt på att kommunerna slarvar.

– Jag tycker att det är väldigt allvarligt att kommuner inte har skött det de är skyldiga att göra. Det är ett stort rättssäkerhetsproblem. Det betyder så mycket för barns framtid, det här är något som kommunerna bör vara väldigt noggranna med, säger hon.

Det gäller barn som har en utvecklingsstörning och som har rätt att gå i särskola.

Innan ett beslut om särskoleplacering tas ska kommunen utreda noggrant om det verkligen är rätt med en sådan placering, eller om barnet ska gå i grundskola istället, då med särskilt stöd.

Nu när Skolinspektionen har tittat närmare på kommunernas hantering har de hittat många brister.

Skolinspektionen pekar ut sju kommuner som måste komplettera eller göra om alla utredningar. Det är Uddevalla, Vimmerby, Högsby, Helsingborg, Sävsjö, Malung-Sälen och Kramfors.

Sammanlagt gäller det 93 barn i de sju kommunerna.

– Jag gör det inte krångligare än så. Det är vår förbannade skyldighet och det finns inget att kompromissa på, säger Magnus Jacobsson (kd) som är ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Magnus Jacobsson har inte sett utredningen än men när den hanteras i nämnden kommer åtgärder att vidtas.

– Jag tror inte att det är en resursfråga utan snarare ett systemfel, att vi saknar rätt rutiner.