Risk att förnyelsearbetet hamnar i skymundan

Socialdemokraternas Mona Sahlin lämnar partiledarposten i mars nästa år. Det beskedet kom igår eftermiddag. Frågan är hur det beslutet påverkar det förnyelsearbete som inte minst Mona Sahlin har betonat vikten av.

– Det här innebär inte, och det är mitt förbaskade ansvar att se till, att den politiska diskussionen i partiet avstannar, utan kanske till och med tvärtom – att den får en helt annan tyngd och allvar, som den förvisso behövt ha hela tiden. Det här beskedet lämnar utrymme för det, sa Mona Sahlin på presskonferensen igår där hon meddelade sin avgång.

Mona Sahlin hoppas alltså på att beskedet om att hon avgår om några månader kommer att öppna för ett tydligare fokus på innehållet i politiken, något som hon får stöd för hos LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin som sitter i verkställande utskottet.

– När Mona Sahlin nu meddelar att hon inte står till förfogande, och vi i VU är eniga om att vi ska lägga ett förslag till förtroenderådet om att utse en valberedning och att det blir val, då tror jag att vi förhoppningsvis kan få det lite lugnare med den diskussionen, säger Wanja Lundby Wedin.

Frågan är då vad det politiska förnyelsearbetet faktiskt innebär.

– Det jag har varit orolig för är ju att vi skulle säga att "nu skickar vi all politik över bord". Att säga att politiken inte var bra, det tycker jag inte håller. Men vi kanske inte lyfte politiken tillräckligt väl i valrörelsen, och nu får vi en chans att se vad vi behöver mejsla ut som de absolut viktigaste frågorna och vad är det vi behöver ompröva utifrån den politik vi har, säger Wanja Lundby Wedin. 

Lena Hallengren, som är ledamot i riksdagen och partistyrelsen, befarar att förnyelsearbetet nu kan komma i skymundan för spekulationerna om vem som ska ta över partiledarposten.

– Risken är alldeles uppenbar, så därför gäller det att vi alla tar på väldigt stort allvar nu att valberedningen som ska ut på uppdrag nu får uppdraget att utse partiledning och andra företrädare och att vi sedan verkligen fokuserar på politik, säger Lena Hallengren.

Spekulationer om partiledarposten är redan i full gång. Wanja Lundby Wedin vill gärna se en kvinna på posten, och Lena Hallengren kandiderar inte själv men tycker att ett generationsskifte på posten är nödvändig.

– Om vi pratar 40-årsåldern så finns det ju många i den generationen som har lång erfarenhet av både partiet, politik, arbetsliv och annat, säger Lena Hallengren.

Vad Mona Sahlin vill göra efter extrakongressen hade hon inget besked om igår, förutom att hon kommer att stå fast vid sitt engagemang för partiet och mot rasism och homofobi.

– Mitt politiska arbete får ta sig andra uttryck, det enda jag vet i dag är att jag i slutet på mars slutar som partiordförande, sa Mona Sahlin.