Trafikverket klarar inte underhållsarbetet

Trafikverket kommer inte att klara av underhållet av järnvägen under 2011. Det konstateras i en skrivelse som Trafikverket lämnade till regeringen i förra veckan.

Det saknas en miljard kronor för service av det svenska järnvägsnätet. Den minskade satsningen på underhållet kommer leda till mer än dubbelt så många försenade tåg under 2011.

Men infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd anser att pengarna räcker.

– Det är fortfarande så att anslaget har höjts, sedan kan man alltid ha en diskussion om det är tillräckligt eller inte, säger Catharina Elmsäter Svärd till Ekot.

I dokument som Ekot har tagit del av beskriver Trafikverket att tågtrafikens förseningar kommer att mer än fördubblas det kommande året. Samtidigt ska fler tåg trafikera ett alltmer nedslitet järnvägsnät.

– Vi har beskrivit konsekvenserna av både ökningen av trafiken och konsekvensen av planen för drift och underhåll, och det är vad jag vill säga i dag, säger Lena Erixon, ställföreträdande generaldirektör för Trafikverket.

I regeringens beslut för 2011 sänktes det ekonomiska anslaget för drift och underhåll med 700 miljoner kronor. Samtidigt kommer Trafikverkets kontrakt med entreprenörer att bli tre procent dyrare än förra året när nya anläggningar som tas i drift också ska underhållas.

Trafikverket skriver att planen för 2011 är underfinansierad redan från start. Trafikverket vet i dag inte hur mycket servicen kommer att kosta för de nya järnvägar som har byggts men Ostkustbanan, Botniabanan och Citytunneln är några av de järnvägslinjer som kommer att ge ökade kostnader.

Trots det har Trafikverket små ekonomiska möjligheter att åtgärda nya fel som uppstår och skriver att man har hamnat i en negativ spiral när det gäller underhållsarbetet.

Håkan Westerlund är föreståndare för centrum för drift och underhåll vid KTH och han tror att det kommer bli mycket svårt för Trafikverket att upprätthålla servicen av både nya och gamla järnvägsspår.

– Under ett antal decennier så har inte dåvarande Vägverket respektive Banverket fått de anslag när det gäller underhåll som man har begärt. Det är ju lite grann en oceanångare som ska svängas om, och det gör man inte så lätt. Det är ett mödosamt arbete och det är omdisponering av medel till Trafikverket som det handlar om, säger Håkan Westerlund.