Visbykrögare begick skattebrott

En visbykrögare har dömts av Gotlands tingsrätt till 180 timmars samhällstjänst för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Han döms också till näringsförbud i tre år.
Krögaren har under flera år drivit verksamhet vid flera krogar i Visby. I samband med rättegången erkände han sig skyldig till bokföringsbrott, men att summorna inte varit betydande. Han uppger att han bokfört verifikationer löpande men att hans dator stulits. Krögaren uppger också att hans personal vägrat använda kassaregietret torts att han uppmanat dem till det. Därför satte han vid ett tillfälle in hela sommarens försäljning på ett bräde, vilken han uppskattade till en miljon kronor. Krögare skyller också på hög arbetsbelastning som en förklaring till varför han inte skött bokföringen. Tingsrätten anser att samtliga brott begåtts med uppsåt och att brotten är grova. Det normala vore att krögaren dömdes till åtta månaders fängelse. Krögaren lever under ordnande förhållanden och det anses inte finnas någon risk att han kommer att göra sig skyldig tilll fortsatt brottslighet. Tingsrätten anser inte heller att han varit särskilt förslagen i sin brottslighet och verkar inte haft någon egen vinning av brottlsigheten. Enligt rättens bedömning varkar det snarare var frågan om oförmåga att prioritera mellan bokföringsskyldigheten och restaurangrörelsen. Därför döms krögaren till 180 timmars oavlöntat arbete, så kallad samhällstjänst. Därutöver får krögaren tre års näringsförbud. Skälen är att krögaren begick nya ekonomiska brott även efter det att han delgivits misstanke om brott. Ägaren till krogen har förlitat sig helt på krögaren och inte tagit del i verksamheten men har ändå ansvar för verksamheten och döms därför också för bokföringsbrott. Här blev påföljden 50 dagsböter.