En alternativ Bokcirkel

Bokcirkeln i P1 inspirerar till diskussion. Åsa Andersson och Sophie Tibbling publicerar på bloggen "Kafka på jobbet" inspelade samtal där de diskuterar Jane Eyre enligt Bokcirkelns modell. Lyssna du med!