Statistik från Skolverket

Så höga slutbetyg fick de gotländska niondeklassarna

Inte på hela 2000-talet har niorna i Gotlands kommunala skolor haft så bra slutbetyg som i våras. Men om man däremot räknar samman slutbetygen för både kommunala och fristående skolor minskar meritvärdet, jämfört med i fjol.

Skolverkets statistik visar också att könsskillnaderna kvarstår i skolan både på lokal och nationell nivå. Flickor har i genomsnitt högre betyg och är oftare behöriga till gymnasiet.

På Gotland hade flickorna i våras ett genomsnittligt meritvärde på 218,5 poäng medan pojkarna hade 202 poäng. Andelen elever som var behöriga till gymnasieskolan var 88,8 procent.

På nationell nivå var meritvärdet för flickor i snitt 220,1 poäng i våras, mot 197,9 för pojkarna. 89,2 procent av de kvinnliga eleverna var behöriga till gymnasieskolan jämfört med 87,2 procent av de manliga.

Skillnaderna mellan könen har varit i stort sett konstanta de senaste åren, visar statistiken.