Kronoberg

Gymnasiebehörighet: stora skillnader i länet

Ljungby är bäst och Tingsryd är sämst. I alla fall när man tittar på hur stor andel av niondeklassarna som förra året fick behörighet till gymnaiseskolan.

I Ljungby var det 90 procent som klarade målen medan motsvarande siffra i Tingsryd bara var cirka 80 procent.

Lessebo som förra året låg på 75 procent har ryckt upp sig ordentligt och ligger nu på 84. Det visar statistik från Skolverket.

För Kronoberg som helhet klarar drygt 87 procent av eleverna på de kommunala skolorna målen för att läsa på gymnaiset, en liten minskning från läsåret innan men Kronoberg ligger ändå mitt på riksgenomsnittet.

Tittar man på de enskilda kommunerna spretar resultatet lite mer. Bäst är alltså Ljungby där nio av tio elever uppnår målen, sämst är Tingsryd där åtta av tio klarar målen.

Övriga kommuner ligger i spannet mellan. Största klättrare är Lessebo kommun. Vid den förra sammanställningen var det bara 75 procent av avgångseleverna som direkt kunde gå vidare till gymnaisestudier. Nu har den siffran förbättrats med nästan tio procentenheter och Lessebo lämnar alltså jumboplatsen i länet till Tingsryd.

Men allt är inte guld och gröna skogar för Lessebo, för trots en klar uppryckning har kommunen fortfarande lägst betygsnitt av alla kommuner i länet.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se