Linköping

Linköpingsborna vill ha färre bilar i city

Över 80 procent av Linköpingsborna vill begränsa biltrafiken i de centrala delarna av staden. Det visar en enkät som Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, VTI, gjort åt Linköpings kommun.

Istället vill de tillfrågade se satsningar på åtgärder som gynnar fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

– Vi har fått en klar signal om vilken utveckling medborgarna vill ha. Nu måste vi börja jobba för att skapa attraktiva alternativ till bilen, säger kommunalrådet Muharrem Demirok (C) i ett pressmeddelande.

Sammanlagt har 1 500 Linköpingsbor i åldrarna 16-79 år besvarat enkäten. De fick ta ställning till tre olika alternativ.

1 Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna.
2 Lägre hastigheter inom stadskärnan.
3 En stadskärna där gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras.

Endast 19 procent förordade alternativ 1. 30 procent valde alternativ 2 och hela 51 procent, alternativ 3.

 – Även om vi anade att många vill ha en bilfri innerstad, är det överraskande att sista alternativet var så överlägset. Det viktiga är nu att vi istället för att införa förbud, arbetar med att göra alternativen attraktiva, säger Muharrem Demirok.