Hur nyttigt äter du?

I Cappuccino tisdag handlar det en hel del om den mat vi stoppar i oss.