November - december 2010

Mannen utan egenskaper av Robert Musil

Wien 1913.  Moderniteten, i form av en galopperande teknisk och industriell utveckling, håller på att göra folk galna – av entusiasm, ångest och leda. Allt uppstår samtidigt. Tillvaron kokar av sinsemellan motstridiga livsyttringar och idéer. Förvirringen är total under detta sista år av ”det långa artonhundratalet” (som den brittiske historikern Eric Hobsbawm har kallat perioden mellan den franska revolutionen 1789 och första världskriget 1914).

Efter tre försök att bli en framstående man har Ulrich, mannen utan egenskaper, tagit semester från sitt liv. Han ställer sig bredvid och begrundar sitt samhälles cirkusföreställning, och funderar på hur man egentligen bör leva sitt liv – bland mycket annat. Musil och hans protagonist Ulrich söker, med sociologen Bo Isenbergs  formulering ”svar på frågan vad människor gör med det moderna, men också på frågan vad moderniteten gör med människor.”

Och  naturligtvis hinner Ulrich knappt påbörja sitt sabbatsår innan han blir indragen i händelsernas centrum. Han hamnar mitt i “Parallellaktionen”, som förbereder en pompös hyllning av kejsar Franz Josef vid hans sjuttio år på tronen år 1918.

Robert Musil  publicerade första delen av sin enorma, ändå oavslutade roman Mannen utan egenskaper 1930. 1942 dog han, 62 år gammal, fattig, missförstådd och landsflyktig i Schweiz. Först postumt har hans författarskap börjat vinna erkännande. Idag, i början på nästa sekel och snart hundra år efter den kaotiska romantiden, är Ulrichs funderingar lika aktuella som någonsin. Radioföljetongen Mannen utan egenskaper är en radiobearbetning av första delen av Robert Musils stora “essäroman”.

Under tre söndagar – 28 november, 5 och 12 december – kommer Filosofiska rummet dessutom att diskutera olika idéer i romanen utifrån veckans följetongsavsnitt. Klassikerrummet ägnar också boken en läsning måndagen den 13 december.