Skillnader i stöd till utsatta barn

Det råder stora kommunala skillnader i stöd till utsatta barn. Det visar Socialstyrelsens öppna jämförelser. I Västmanland är skillnaderna tydligast när det gäller kommunernas kostnader för barn- och ungdomsvården i åldrarna 13 till 19 år.

Här toppar Norberg med 24 765 per invånare och år. Surahammar har de lägsta kostnaderna med 7 385 kronor.

Även när det gäller totala kostnader för barn och unga, upp till 19 år, toppar Norberg med drygt 107 000 kronor per invånare och år.

Lägsta kostnaderna här har Fagersta, med drygt 89 000 kronor.