KRISEN INOM S

"Jag har stor respekt för Monas beslut"

1:24 min

Det var rätt beslut av Mona Sahlin att meddela sin avgång. Det säger i dag Socialdemokraternas länsordförande i Dalarna, Peter Hultqvist.

– Jag har stor respekt för Monas beslut, och hon har visat en omsorg om partiet och att hon sätter partiet framför positionen, säger Peter Hultqvist.

– Vi har ju en resa framför oss, men nu ska vi utse en ny partiledare och det är en väldigt viktig och spännande process och dessutom ska vi utveckla och förnya vår politik.

Det är en kris inom Socialdemokratin just nu, men det kan komma något gott ur en kris menar Peter Hultqvist, som också säger och den politik man ska föra måste vara hur man skapar arbetstillfällen bland annat.

– Tillväxtfrågorna, näringslivsfrågorna, hur framtidens arbetsliv ska se ut från ett löntagarperspektiv, solidaritetsbegreppet måste vi betona väldigt starkt, och jag tror att vi ska driva miljöfrågorna väldigt offensivt.

Dalanytt
dalanytt@sr.se