Spekulationerna om ny S-ledare i full gång

2:13 min

Det är osäkert vem som ska bli ny partiledare för socialdemokraterna. Få ledande partimedlemmar vill utåt förespråka någon speciell person, men några namn har börjat nämnas.

Martin Viredius, vice ordförande för Transport tycker att gruppledaren i riksdagen, Sven-Erik Österberg vore bra som ny partiledare.

– Han är väldigt väl förankrad i fackföreningsrörelsen. Han vet hur det svenska systemet fungerar, men framför allt förstår han hur arbetsmarknadspolitiken måste fungera. Han är också väl införstådd med att det behövs en ordentlig näringspolitik om vi ska få ett land som har god ekonomi, säger han.

Österberg har varit minister, arbetat med både ekonomi- som arbetsmarknad i riksdagen och varit fackligt aktiv och ses av många som en möjlig kompromisskandidat när Mona Sahlins efterträdare ska utses i vår.

Men Viredius nämner också riksdagsledamöterna Håkan Juholt och Morgan Johansson som bra alternativ, eftersom de har liknande bakgrund.

Ett annat namn som ibland nämnts är IF Metalls ordförande Stefan Löfven och riksdagsledamoten och tidigare ministern Björn von Sydow tycker att han vore bra som partiledare.

– Förbundet under hans ledning har sett till hur det kan fungera för fackföreningar och arbetarrörelsen i den moderna globaliseringen, säger han.

Löfven skulle alltså kunna anpassa Socialdemokraterna och den politiska linjen till dagens ekonomiska verklighet, enligt von Sydow.

Ekot har i dag sökt en rad av mer eller mindre möjliga efterträdare som nämns i spekulationerna men alla väljer i dag att ligga lågt i dag.

Det gäller exempelvis tidigare ministrar som Österberg, Thomas Östros, Morgan Johansson och Pär Nuder, men också Veronica Palm, ordförande i Stockholms stad och Mikael Damberg ordförande för partiet i Stockholms län.

Fler andra som diskuterats har sagt att de inte är intresserade som de tidigare ministrarna Thomas Bodström och Ylva Johansson samt LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Valberedningen som utses i början av december får stämma av hos alla partidistrikt vem som har bredast stöd och därmed kan bli partiledare.

Distrikten med ordförande och ombudsmän kommer därför att spela en viktig roll i processen och de påverkar också det första deltestet, vilka som ska sitta i valberedningen och som därmed får direkt inflytande över partieldarvalet.

Oppositionslandstingsrådet i Stockholm Ilija Batljan, som nämnts i vissa spekulationer, avfärdar liksom partisekreterare Ibrahim Baylan, möjligheten att bli partiledare.

– Jag tycker inte att jag har den erfarenhet som krävs och därför kommer jag inte att kandidera, säger Ilija Batljan.