Utbrett fusk med assistensersättning

2:13 min

Kontrollen av utbetalningen av bidrag för personlig assistans ska öka. Det säger regeringen i dag med anledning av att flera fall av fusk har avslöjats.

Från assistansföretagen säger man att fusket är en liten, rutten del av branschen.

– Man kan ju möjligtvis vara förvånad över att personer kan fuska sig till assistensersättning, det vill säga att man kan spela funktionshindrad fast man inte är det. Det ska ju rimligtvis inte kunna förekomma, säger Göran Fredriksson, som är ordförande för grenen personlig assistans inom Vårdföretagarna.

Men hur kan man spela funktionshindrad och får pengar för det?

– Ja, det undrar vi också egentligen, och det är väl alldeles uppenbart att det har brustit i den utredning som legat till grund för ett beslut om personlig assistens, säger Göran Fredriksson.

Det handlar antingen om att personer spelat funktionsnedsatta och fått pengar för assistenter, eller att oseriösa företag fått pengar för arbete de inte utfört.

Polisen i Halland arbetar med sju ärenden och ytterligare ett 30-tal utredningar är på gång. Enligt polisen kan bedrägeriet, som hittills lett till tre fällande domar, omfatta 10 miljarder kronor om året. Men assistansföretagen tror att fusket är betydligt mindre.

– Hela assistensreformen, den statliga delen av assistensersättningen, löper till ungefär 22 miljarder per år. Jag tror att Försäkringskassans uppskattning om 1-2 procent är mer rimligt, men det är ju för mycket det också, säger Göran Fredriksson.

Regeringen reagerar kraftigt på uppgifterna om fusk med bidrag om personlig assistans. Den ansvariga ministern Maria Larsson säger att kontrollen av Försäkringskassans rutiner och underlagen för besluten, som läkarintyg, ska stärkas.

– Statskontoret ska titta över hur systemen och hanteringen ser ut på Försäkringskassan, men också hos de aktörer som i sin tur lämnar underlag till Försäkringskassan inför beslutsfattandet.

– Och det andra, det handlar om att vi från och med årsskiftet inför att alla som anordnar assistans måste ha tillstånd och uppfyller en rad krav för att över huvud taget få tillstånd. Så vi skärper kontrollen på det sättet, säger hon.

Skärpt kontroll är bra, tycker också Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, DHR, men Wenche Willumsen varnar för att kontrollen kan bli för närgången.

– Dels kan det ju vara så att de som har rätt till assistens inte får det därför att bedömningskriterierna blir för hårda. Eller så kan det bli så att man granskar så noggrant att man kränker människors integritet, säger hon.