Scania/MAN

Kan vinna på samarbete

1:48 min

Båda företagen kan vinna på ett närmare samarbete, säger fordonsindustriforskaren Martin Sköld på Handelshögskolan i Stockholm. För Scanias del är det viktiga att varumärket inte skadas, och den synen har också ägaren Volkswagen, tror han.

Det här är nu en uppgörelse inom Volkwagenfamiljen. Scania bekräftar i dag att dom utredningar som pågår om samarbete med MAN, att dom syftar till att bolagen faktiskt slås samman. Exakt vad de skulle vinna på att gå så långt som till en hopslagning är svårt att se, säger fordonsindustriforskaren Martin Sköld.

– När man går in som VW gjort och betalat mycket pengar för att förvärva stora aktieposter i Scania, så vore det verkligen konstigt om man genomför åtgärder som riskerar att skada ett starkt varumärke, det är ju där man lagt sina investeringar.

De bägge företagen nöjer sig än så länge med att tala allmänt om att de vinner synergier, samordningsfördelar vid ett tätare samarbete.

Konkret innebär det, menar Martin Sköld, att MAN kan ge Scania något av sitt motorkunnande. Scania kan i sin tur bidra med sin avancerade och resurssnåla produktionsprocess.

Han ser inte att Sverige som produktionsland eller Södertälje som plats för Scanias huvudkontor vore hotat vid ett samgående med MAN.

Tyska facket kritiska

Enligt uppgifter i tyska medier strävar Volkswagen efter att Scania ska ta över MAN.

Det inflytelserika tyska metallfacket har i dag avvisat såna idéer. Det svenska facket vill inte säga nånting. De båda bolagen betonar i sin pressinformation att inga beslut är fattade och att det inte heller finns nån klar tidplan.