Bildt till angrepp mot EU-ordföranden

Utrikesminister Carl Bildt går i sin blogg till kraftigt angrepp mot EU:s ordförande Herman van Rompuy. När han talar om nya EU-länder och inte nämner Turkiet så bryter han mot EU:s linje när det gäller att Turkiet ska kunna bli EU-medlem, menar Bildt.

Carl Bildt kallar van Rompuys uppträdande för anmärkningsvärt.

– Om man talar om utvidgningspolitiken i största allmänhet är det en sak, men när man talar om utvidgningspolitiken och bara nämner västra Balkan, men i ett antal anföranden har glömt Turkiet, så blir det lite konstigt och leder till frågor. Och det är inte riktigt bra, säger Carl Bildt.

Det anförande Bildt kritiserar höll EU:s valde ordförande Herman van Rompuy i Berlin förra veckan. Genom att inte nämna Turkiet får han Carl Bildt att ställa frågan om van Rompuy öppet bryter mot EU:s linje att Turkiet är ett kandidatland som nu förhandlar med EU om medlemskap.

Herman van Rompuy har innan han blev EU:s valde ordförande sagt att han är motståndare till turkiskt EU-medlemskap. Men här har ju van Rompuy ändrat sig enligt Bildt.

– När han blev vald till ordförande, sade han mycket tydligt att han företräder den Europeiska Unionen. Han sade att det var den politiken han skulle företräda. Det är självfallet det vi har tagit som utgångspunkt.

Men det finns klara bevis på att Herman van Rompuy inte bryr sig särskilt mycket om Turkiet. Sedan han valdes har han träffat en lång rad regeringschefer och ledande politiker i olika länder. Men inte en enda från Turkiet som EU förhandlar med. Van Rompuy har heller inte besökt Turkiet.

– Jag vet inte vad det kan finnas för skäl för det och jag har inte lagt in någon speciell tolkning i detta. Men jag utgår från att det ligger i hans schema att han ska ha ett sådant möte, säger Carl Bildt.

På Herman van Rompuys pressavdelning säger man att ordföranden inte planerar att ha något sådant möte inom en förutsägbar framtid, något som Carl Bildt anser att han borde lägga in i schemat.

– Turkiet är ett land med vilket vi för utvidgningsförhandlingar. Jag vet inte hur det är med Kroatien till exempel, som är det andra landet, om han har några sådana möten. Det är möjligt att det finns någonting där också. Man får titta på helhetsbilden innan man har några åsikter, säger Carl Bildt.

Men Ekots granskning av van Rompuys kroatiska och turkiska kontakter visar på stora skillnader. Medan kontakterna med Turkiet är noll så har van Rompuy bara i år haft minst tre möten med Kroatiens president.

Det som händer närmast i den här frågan är att Herman van Rompuy så småningom lär få en del frågor av bland annat Sverige om sin inställning till och sitt sätt att behandla Turkiet på.