Välkommen till en interaktiv bok om medieutvecklingen

Journalistik 3.0 - Medieormen ömsar skinn är ett interaktivt bokprojekt på ämnet medieutveckling. Här kan du läsa texter om mediernas tidigare, pågående och framtida historia som författats av Sveriges Radios vd Mats Svegfors och vice vd Cilla Benkö. Men boken är inte klar, utan nu bjuder vi in alla läsare att kommentera materialet och fylla i luckorna.
En utförligare beskrivning av bokidén står att läsa i .