Stockholm

Politikerna tjänar betydligt mer än snittet

2:34 min

Många av de politiker som sitter i kommunfullmäktige runt om i länet tjänar betydligt bättre än vad den genomsnittlige invånaren i kommunen gör. Störst är skillnaden i Stockholms stad.

I Stockholm tjänar en ledamot i fullmäktige i snitt 529 000 kronor om året. Det är mer än 200 000 kronor mer än snittinkomsten för en invånare i staden.

John Hörnquist, ordförande för Vänsterpartiet i Stockholms stad och län, tycker inte att det ger ett fullmäktige som är representativt:

– Nej, det tycker jag inte. Det visar på överhuvudtaget ett problem, att det är ett problem att politiken alldeles för mycket domineras av grupper som redan har ganska mycket makt och inflytande i samhället.

Kommunfullmäktige i Stockholms stad skiljer sig på flera sätt från fullmäktigeförsamlingar i övriga länet. Det är den fullmäktige där medelåldern är lägst - 45 år, det är ett fullmäktige där det faktiskt är en övervikt av kvinnor - och det är det fullmäktige där medelinkomsten är högst i länet.

Hos de ordinarie ledamöter som valts in i årets val var snittinkomsten 2008 529 000 kronor. Vissa av ledamöterna är heltidspolitiker, men de allra flesta är fritidspolitiker och har sin inkomst någon annanstans ifrån.

Hos Moderaterna, den största gruppen i fullmäktige, ligger snittinkomsten ännu högre. De 38 ledamöterna tjänade i snitt 586 000 kronor - mer än 250 000 kronor över den genomsnittlige invånaren i staden samma år.

Men moderaternas gruppledare, finansborgarrådet Sten Nordin, tycker ändå att den moderata gruppen kan representera alla stockholmare.

– Jag tror ändå att den är representativ, därför att för de flesta är det så att även om man idag har en högre inkomst än genomsnittet, så har man i livet tidigare haft låga inkomster, man har levt som student, på studielån och sådana saker, så jag tror nog att gruppen är mer representativ ändå än vad just den här siffran visar.

Men det är inte bara Moderaternas snittinkomster som ligger högt. Även hos Vänsterpartiets ledamöter ligger snittinkomsten betydligt högre än stockholmarnas. De åtta ledamöterna tjänade i snitt 467 000 kronor 2008. John Hörnquist igen:

– Det är ganska höga löner, och det är framför allt för att man då tittar på de ordinarie. Om man tittar på hela gruppen, även på ersättarna, så skulle jag tro att snittet kommer ner en del.

Både Moderaternas och Vänsterpartiets företrädare säger att man försöker se till att ha olika yrkesgrupper representerade när namnen som ska stå på valsedlarna fastställs. Men om också inkomster kan komma att diskuteras framöver kan inte John Hörnquist säga:

– Jag tror ju fortfarande att det viktiga kommer att vara om det är människor som för en politik för att jämna ut klyftor.

Maria Blomquist
maria.blomquist@sr.se