Skärpt skolpliktsbevakning

1:54 min

Efter det uppmärksammade fallet förra sommaren med den Uppsalafamilj, där barnen under sin uppväxt aldrig gått i svensk skola, så har man vid Uppsala kommun skärpt rutinerna kring skolpliktskontrolleringen. Sedan den 1 september finns dessutom en person som enbart arbetar med skolpliktsbevakningen i kommunen.

– Till exempel vad gäller barn som vistas utomlands, så kräver vi att en blankett fylls i och att båda vårdnadshavarna skriver under den, för att försäkra oss om att så är fallet. Tidigare kan det ha varit så att rektor har varit den som vetat om det här, och nu vill vi att det här ska samlas centralt, säger Sophie Rouaud.

Det var i slutet av förra sommaren som pappan i familjen dömdes till två års fängelse då tingsrätten fann honom skyldig till att bland annat ha hållit tre av sina fyra barn instängda i perioder. När fallet rullades upp i början av sommaren förra året, visade det sig att inget av barnen gått i skolan här, trots att de varit folkbokförda i Uppsala kommun.

Både skolinspektionens och kommunens egen utredning har visat att skolpliktsbevakningen för i alla fall tre av barnen inte fungerat under sex år. Samtidigt menade tingsrätten att de fyra barnen troligtvis befann sig i Sverige under minst ett av läsåren.

Eftersom att pappan uppgav att barnen mestadels bodde utomlands ansåg man från kommunens sida till en början att det formella ansvaret inte låg hos kommunen. Men Skolinspektionen höll inte med utan menade att det var kommunens bristande kontroll som bidrog till att de fyra barnen blev utan skolgång. De menade bland annat att kommunen förlitat sig på vaga uppgifter om att familjen inte befann sig i Sverige.

Förra hösten skärpte Uppsala kommun sina rutiner och förutom att man skärpt kraven på skriftlig dokumentation så har man också ökat samverkan med Skatteverket och Försäkringskassan. Sophie Rouaud tycker att åtgärderna har lett till att Uppsala kommun nu har bättre koll på att skolplikten uppfylls:

– Ja det skulle jag säga att vi har, absolut. Man har nu tillsatt en person som jobbar med det här på heltid som går igenom den här rutinen varje månad och varje dag egentligen.