Region Skåne

Skattehöjning röstas ner av majoritet

1:22 min

Socialdemokraterna i Region Skåne vill höja skatten under 2011 för att säkra kvaliteten i sjukvården. Men det sätter de styrande partierna i alliansen och Miljöpartiet sig emot. 

– Vi ser att bristerna inom sjukvården är stora. Mer personal måste till för att till exempel korta köerna, säger Rickard Larsson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.

Socialdemokraterna föreslår en höjning av skatten i Region Skåne med 45 öre, vilket skulle innebära knappt en miljard extra till Region Skånes kassa per år.

Man vill satsa pengarna på mer personal inom vården och satsningar inom kollektivtrafiken. Annars menar man, kommer bristerna, framför allt inom vården, att bli ohållbara.

Men den styrande majoriteten väljer istället att låta skatten ligga kvar på nuvarande nivå, 10 kronor och 39 öre, även under 2011. Majoriteten med den borgerliga alliansen och Miljöpartiet tycker att en skattehöjning är onödig börda för skattebetalarna när det ekonomiska läget fortfarande är oklart.

– Socialdemokraterna har höjt skatten tidigare och de pengarna är ju redan borta. Det är ingen lösning, säger Pia Kinhult (M), ordförande i regionstyrelsen i Region Skåne.

Den 30:e november tar regionfullmäktige slutgiltigt beslut om skattenivån under 2011.