Tranås

Campingmark full av gifter

Marken under campingen vid det gamla sågverksområdet i samhället Sommen är så full av gifter att den borde saneras. En miljösanering som kan bli den största i Tranås kommuns historia.

- Det finns dioxin, arsenik, lite oljeföroreningar, klorfenoler, ämnen som man ofta hittar efter gamla sågverksindustrier, säger Fredrik Skaghammar, miljöchef i Tranås kommun.

Idag är det en camping här är det farligt att vistas här?

- Det är farliga ämnen men idag har vi bedömt att det inte är farligt att röra sig i området, säger Fredrik Skaghammar.

Idag finns det inga synliga spår efter det gamla sågverket i Sommen. Området har förvandlats till camping istället. Men under marken finns rester kvar som minner om sågverket i form av gifter, farliga gifter.

En första undersökning som kommunen gjort visar att det finns tillräckligt med gifter för att man vill gå vidare och göra en mer noggrann undersökning, en så kallad huvudstudie. Det har man aldrig tidigare gjort i Tranås kommun. Tanken är att den studien sedan i sin tur ska visa om hela eller delar av området måste saneras - en sanering som kan bli den mest omfattande i kommunens historia.

Eftersom det inte finns nån ägare till det gamla sågverket och nuvarande ägare till området inte kan belastas för miljögifterna, så kommer staten i form av naturvårdsverket att betala både undersökning och en eventuell sanering.

Fredrik Skaghammar vill gärna se att området saneras.

- Jag ser det som en möjlighet, en sådan här förorening med dioxin vill man ta bort, det ämnet är förknippat med stora risker, säger han.

Idag ligger gifterna djupt och därmed ganska fast men ämnena vill man inte ha i närheten av sjön Sommen eller så nära samhället.

- Det här är ett område som används både som camping och rekreationsområdet, säger Fredrik Skaghammar