Skåne Direkt Tisdag 16 november

Lundaföräldrar måste sätta gränser

5:00 min

Mer än var femte gymnasieelev i Skåne har testat hasch eller marijuana.

Under hösten deltar Lund och nio andra kommuner i kampanjen "Testa dina gränser". Syftet är att sprida kunskap om de skador som cannabis kan orsaka samt att få färre ungdomar att prova.

Stéfanie Olofsson är samordnare för alkohol- och narkotikafrågor i Lunds kommun.