Fårö

Vill avsalta havsvatten

Ett 20-tal fastighetsägare på Fårö planerar att bygga ett mini-reningsverk. Tanken är att de ska ta vatten från havet och rena det till dricksvatten. Eftersom det rör strandskyddet har en anmälan sänts till länsstyrelsen.