Biologisk mångfald

Stadsplanerare och politiker måste lära sig om biologisk mångfald i stadsmiljö och kunna planera för fler djur och växter. Det menar forskare från Lunds universitet. För när skogar huggs ner, ängar och hagar försvinner och bebyggelsen breder ut sig, då måste det i gengäld skapas utrymme för djur och växter inne i städerna, exempelvis i parker, på industriområden och rivningstomter, på bangårdar och kyrkogårdar. Sven Börjesson reporter. 16-timmen