recension | litteratur

Dagens internet är en grå stumfilm

2:58 min

Hör mediemakten i framtiden till starka medieföretag eller till en mer medieaktiv allmänhet? Frågan har intresserat Sveriges Radios vd-par Mats Svegfors och Cilla Benkö så pass att de lanserat ett interaktivt bokprojekt med titel Journalistik 3.0 Medieormen ömsar skinn. Tanken är att projektet ska växa med hjälp av läsarnas egna inlägg.

Som kommunikationsform vindlar sig nätet hit och dit. Det verkar vara i ständig rörelse, och samtidigt har den digitala utvecklingen bara börjat. 1910, 15 år är efter filmens introduktion, var det mediets potential lika uppenbar som internets kapacitet är idag.

Men resultaten då, liksom kanske nu, var ganska bleka. Dagens internet är alltså möjligen att likna vid grå stumfilmer.

Om nätet som en listigt slingrande medieorm handlar radiocheferna Cilla Benkös och Mats Svegfors webbok, Journalistik 3.0. Medieormen ömsar skinn.

Det är ett interaktivt bokprojekt på Sveriges Radios webb kring samtidens och det förflutnas medieutveckling. Webboken innehåller mängder av initierade länkar, och givetvis finns massor av ljudklipp som fördjupar diskussionen.

Benkö och Svegfors rör sig genom en lika prunkande som ställvis farofylld medie-ekologi.

Samtidens medielandskap är ju på många sätt en djungel, men författarna behärskar den frodiga topografin väl och hoppas att webbanvändare skall assistera. Webboken är nämligen inte klar utan är tänkt att bokstavligen växa fram i dialog med radiolyssnare, som du.

I en tid när mobila mediemaskiner som iPhones och iPads ersätter transistorradion bör man förstås fundera på radiomediets framtid.

Benkö och Svegfors skriver om en tilltagande individualiserad mediekonsumtion, de diskuterar nätets överföringskapacitet, och talar med amerikanska medieanalytiker.

Analytikerna är eniga om att medielandskapet radikalt ändrats men hemskt osams om dess kommande riktning.

Möjligen består framtiden av tre integrerade apparater, dator, läsplatta och mobil, som sköter allt. Vem vet?

Benkö och Svegfors spekulerar; somligt är självklart, annat mer initierat; inte minst resonemangen om radions framtida mediespecificitet.

Ljud och mobilitet är ju synkrona. Att jogga och se på YouTube eller läsa The Economist är omöjligt.

I det framtida mobila samhället kommer radion därför fortsatt att vara viktig eftersom lyssnandet är förflyttningens modus operandi.

Viktig är också webboken Journalistik 3.0. Att man från ett institutionellt chefsperspektiv tar ett samlat publicistiskt grepp på medieutvecklingen är verkligen angeläget.

En initierad nätdiskussion har länge lyst med sin frånvaro i den vidare kulturella offentligheten.

Teknikföretagen har satt agendan, och mediebolagen har alltför länge suttit på åskådarplats när nya mediestrukturer vuxit fram.

Benkö och Svegfors viktigaste bidrag, tillsammans med SR:s framtidsutredning, är såtillvida att delvis återta initiativet.

Det är mycket glädjande. Medieutvecklingen bör inte styras av dem som knackar kod, utan förstås av dem som producerar innehåll.