Vindeln

Bussen längs Blå vägen viktig

De boende längs E12:an mellan Umeå och Lycksele är oroliga över att förlora viktiga bussturer när tåget börjar gå.  Tvärålunds byaförening hade igår kallat till möte för att ta reda på vad som är på gång. Särskilt morgonturen är viktig säger Sofia Jonsson trafikplanerare i Vindeln.

--Det är ju den här morgonturen som vi kanske är allra mest bekymrade över från kommunens sida och även resenärerna längs linjen. Det är en hel del gymnasieungdomar men även arbetspendlare som nyttjar den här linjen idag det vet vi, säger Sofia Jonsson.

Det är bussturen från Lycksele till Umeå kvart i sex och som är i Umeå strax före åtta på morgonen som de boende längs E12:an är mest orolig över att förlora när tågtrafiken börjar gå hösten 2011.

För att visa hur viktig turen är har Vindeln och Vännäs kommun begärt en ny räkning av antalet resenärer på turen och det eftersom man inte litar på Länstrafikens statistik.

– Den signal som vi fått nu är att resandet ökat väldigt mycket under hösten.

Men vad menar ni med att statistiken inte stämmer, antalet passagerare som åker med den här bussen?

– Vi har fått signaler om att man tror att det är fler resenärer än vad Länstrafikens statistik har visat på. Det kan ha att göra med att biljettmaskiner eller dylikt inte fungerat som det ska. Eller så kan det vara så att det var ett något lägre resande under vintern.

Nils-Fredrik Forsling från Tvärålund byaförening säger till P4 Västerbotten att resenärer som byter buss längs sträckan inte registreras. Dessutom ska bussföretaget, som trafikerar sträckan, på grund av fler resande fått byta buss till en som tar fler passagerare. Nils-Fredrik Forsling säger också att åtskilliga resenärer hört av sig för att byaföreningen ska agera i frågan. 

Nästa fredag ska berörda kommuner ha ett möte med Länstrafiken och landstinget och Sofia Jonsson hoppas att Västerbottens läns landsting som är beställare av trafiken ska inse vikten av att det även ska finnas bra bussförbindelser för de som bor längs E12:an:

– Men vi hoppas ju på att man kommer att göra ett omtag kring den här turen. Om det nu visar sig att det är väldigt mycket resande, säger Sofia Jonsson.

Upphandling av busstrafiken längs Blå vägen och Umeå, Lycksele ska vara klar i februari 2011. Senast 10 januari ska anbuden vara inne, det säger Åke Larsson trafikplanerare vid Länstrafiken.

Det är i dagsläget inte klart vilka turer som försvinner eller blir kvar, det säger Åke Larsson.